Make your own free website on Tripod.com

V tabeli v nadaljevanju so navedeni podatki o instalirani moči, letni proizvodnji in letnem izkoristku nekaterih elektrarn v Sloveniji. Prva v tabeli je načrtovana vetrna elektrarna na Volovji rebri pod Snežnikom. Upoštevan je bil povprečni 25% izkoristek, ki velja za tovrstne vetrne elektrarne. Vir ostalih podatkov: http://www.hse.si/window/o_h_organogram.html

Pojasnilo o enako nizkem povprečnem letnem izkoristku hidroelektrarn na Soči in Savi. Hidroelektrarne so načrtovane za maksimalno (spomladansko, jesensko) vodnatost reke, v ostalem delu leta zaradi veliko manjše vodnatosti reke obratujejo z občutno manjšo močjo od nazivne oz. instalirane. Podatki o izkoristkih HE na Soči, Savi in Dravi nam govore tudi, da vodnatost Soče in Save prek leta zelo niha, medtem ko ima Drava relativno enakomerno vodnatost prek celega leta.

Letna poraba električne energije v Sloveniji znaša cca. 11.000 GWh, proizvodnja pa giblje med 13.000 in 14.000 GWh letno, saj je treba upoštevati, da je slovenske le 50% proizvodnje električne energije NE Krško.

Spodnji seznam elektrarn v Sloveniji ni popoln. Manjkajo še TE Brestanica, toplarna-termoelektrarna Ljubljana, male HE in ipd.

  Instalirana moč v MW
Letna proizvodnja električne energije v GWh Letni izkoristek delovanja v %
VE Volovja reber (Snežnik) 60,75 133 25,0
HE Doblar 98 229 26,6
HE Plave 47 127 30,8
HE Solkan 39 103 30,8
HE Moste 36 64 20,3
HE Mavčiče 50 60 13,7
HE Medvode 27 70 29,6
HE Vrhovo 42,9 126 33,5
HE Dravograd 27 153 64,7
HE Vuzenica 56 265 54,0
HE Vuhred 61 315 58,9
HE Ožbalt 60 325 61,8
HE Fala 57 272 54,4
HE Mariborski otok 59 287 55,5
HE Zlatoličje 125 637 58,1
HE Formin 115 579 57,4
TE Šoštanj 775 3525 51,9
NE Krško 676 4550 79,3